Η Barphone, πρωταγωνίστρια στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών λύσεων ως  Avaya Diamond Partner & Service Expert, ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Κλινικής Λευκός Σταυρός. Η υλοποίηση αφορά σε σύγχρονη λύση Avaya IP Τηλεφωνίας & Unified Communications υψηλής διαθεσιμότητας, με την διασύνδεση όλων των σημείων της κλινικής, αποσκοπώντας στην αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων επικοινωνίας, με πλήρη κάλυψη των σημερινών αλλά και των μελλοντικών αναγκών της.